Visita de miembros del Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea

La semana pasada, ATTsF acompañó a varios miembros del Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea por los depósitos de agua en la wilaya de Auserd; una visita en la que también participó Solidaridad Internacional Andalucía. Además, también se mostraron otros puntos claves como un pozo o la reparación de un grifo. 

Desde 2023, ATTsF se ocupa del mantenimiento de la red de agua de dicho campamento. Se trata de un proyecto que suministra a 24 barrios, que cuenta con un sistema digitalizado. Moisés González, coordinador técnico de ATTsF, destacó las ventajas que implica esta incorporación. “A la hora de localizar grifos o arquetas, si los tenemos registrados en el GPS, contamos un idioma común. También nos ha ayudado a probar diferentes estrategias a la hora de repartir el agua”. Todo ello basado en datos recogidos gracias a los formularios realizados por las responsables del agua en cada barrio. En estas actividades, se encontraba Cheibata Gailani, también coordinador técnico, que respondió a preguntas y añadió información. Cheibata forma parte esencial de este trabajo, sobre todo, en la parte técnica, pero también como enlace entre instituciones. 

Se trata de una iniciativa que va en consonancia con los planes de la Comisión Europea y su apuesta por reducir la huella de carbono y disminuir la dependencia de los camiones cisternas dentro de las cinco wilayas. Auserd es a día de hoy la única cubierta prácticamente en su totalidad por la red de agua; un avance que puede expandirse al resto de los campamentos. “Vamos a ponerle Auserd y nuestro trabajo como ejemplo del camino a seguir”, aseguró Moisés.

Europako Batzordeko Babes Zibileko eta Laguntza Humanitarioko Departamentuko kideen bisita

Joan den astean, MGLTE-ek Europako Batzordeko Babes Zibileko eta Laguntza Humanitarioko Departamentuko hainbat kiderekin batera egin zuen bisita, Auserdeko wilayako ur-biltegiengatik; bisita horretan, Solidaridad Internacional Andalucía erakundeak ere parte hartu zuen. Gainera, funtsezko beste puntu batzuk ere erakutsi ziren, hala nola putzu bat edo txorrota baten konponketa.

2023tik aurrera, MGLTE kanpamendu horretako ur-sarea mantentzeaz arduratzen da. 24 auzo hornitzen dituen proiektua da, sistema digitalizatua duena. Moisés Gonzálezek, ATTsF-eko koordinatzaile teknikoak, eransketa honek dakartzan abantailak nabarmendu zituen. «Txorrotak edo kutxetak aurkitzeko orduan, GPSan erregistratuta baditugu, hizkuntza komun bat izango dugu. Ura banatzeko estrategia ezberdinak probatzen ere lagundu gaitu». Guzti hori lortu izan da uraren arduradunek auzo bakoitzean egindako formularioei esker, haiek bildutako datuetan oinarrituta. Jarduera horietan, Cheibata Gailani zegoen, koordinatzaile teknikoa bera ere, eta galderei erantzun eta informazioa gehitu zuen. Cheibata lan honen funtsezko osagaia da, batez ere, alde teknikoan, baina baita erakundeen arteko lotura gisa ere.

Ekimen hori bat dator Europako Batzordearen planekin eta karbono-aztarna murrizteko eta bost wilaien barruan zisterna-kamioiekiko mendekotasuna murrizteko egin duen apustuarekin. Gaur egun, Auserd da ur-sareak ia osorik estaltzen duen bakarra; gainerako kanpalekuetara zabal daitekeen aurrerapena da. «Auserd eta gure lana jarriko dizkiogu jarraitu beharreko bidearen adibide gisa», ziurtatu zuen Moisesek.